Layer 1

De Roode Leeuw - Gouda

Het bovendeel van de molen de Roode Leeuw in Gouda kreeg aan de regenkant een nieuwe stuclaag. Bij zware regenbuien was sprake van inpandige wateroverlast en dat maakte de situatie voor de molenaar onwerkbaar. Daarnaast tastte het vocht ook de molen aan. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Omgevingsdienst Midden-Holland en de Welstandscommissie werd daarom besloten om maatregelen te treffen. De werkzaamheden waren begin mei 2017 klaar. Aannemer was Houtman. Oostrom deed het zink- en loodwerk.

Deel uitmaken van ons team? Bekijk de vacatures